Bán đơn hàng lớn và nhận tiền sau 24h xuất hóa đơn VAT?

THẾ CHẤP HÓA ĐƠN VAT, NHẬN VỐN ĐẾN 1 TỶ VNĐ

(Chương trình chỉ áp dụng cho Doanh Nghiệp)

  • Giấy tờ thế chấp: Hóa đơn VAT & hợp đồng kinh tế

  • Hạn mức vay lên đến 90% giá trị hóa đơn VAT

  • Giải ngân trong vòng 24 giờ kể từ ngày cung cấp hồ sơ đầy đủ

  • Doanh nghiệp thành lập tối thiểu 2 năm và có lợi nhuận trong năm gần nhất